KARALIS DIMITRIOS Dr, MD, MSc, PhD - Trikala
Endocrinologists - Trikala Trikala - Trikala

Address: 6 Apollonos Street, 42131 Trikala Trikala

Phone: +302431072444

Latitude: 21.768055894922522

Longitude: 39.554009701705276

KARALIS DIMITRIOS Dr, MD, MSc, PhD - Trikala

Description - KARALIS DIMITRIOS Dr, MD, MSc, PhD - Trikala Endocrinologists - Trikala Trikala - Trikala

  • Trikala (Center)
  • Pyli Trikala
  • Kefalovryso Trikala
  • Megalohori Trikala
  • Karditsa (Center)
  • Karditsa